Přihlášení do administrace

Pro vstup do administrace jsou potřebné přihlašovací informace.

Přihlašovací informace získá uživatel v registraci nového uživatele.

K přístupu do registrace je potřebný PIN přidělený administrátorem.

Přihlašovací informace