Zahrady

Projekty

Zahrada dva

Další z poměrně velmi komplikovaných zahrad, obsahující prakticky vše, co se na zahradu dá umístit. Tento projekt je ale zajímavý ještě i z jiného, čistě technického hlediska. Jedná se o zobrazení zeleně.

Thubnail

Nejmodernější způsob prosazovaný prodejci SW je prakticky nepoužitelný a trápí se s ním jen firmy zabývající se opravdu jen čistou vizualizací. Oni, (Prodejci SW) totiž nabízejí opravdu 3D stromy a rostliny. Je to ale opravdu nepoužitelné, protože celý dům i s klikami na dveřích je složen např. z 200 000 objektů (číslo které to hlásí při regeneraci).

ThubnailThubnail

No a jeden strom jich má na sobě stejné množství. Když tam pak dáte těch stromů 15, tak se procesor rozpláče. No a rendering pak trvá celou noc. Vrátili jsme se tedy k původní osvědčené metodě promítání fotek stromů na skleněné plochy v prostoru. Bohužel tuto metodu již nový Autocad nepodporuje a tak jsme ho to museli znovu naučit.Při té příležitosti jsme vytvořili i svoji vlastní databázi stromů a rostlin.

ThubnailThubnail

Vypadá to tedy tak, že na rendrech poznáte svojí vlastní třešeň, které chcete již dlouhé roky uříznout tu sprodní větev, aby se tam dalo lépe jezdit se sekačkou.

ThubnailThubnail

Realizace dopadla ještě trochu jinak, než bylo navrhováno, Ale projekt byl maximalistický jak má být a hodně jsem se při něm pobavili.

ThubnailThubnail

Například psí bouda jako zmenšenina zadhradního domku nacházejícího se v zadní části pozemku.

Zahrada Libuš

Nádherná práce a velice žádaná. S růstem životní úrovně v našich zemích si stále větší část obyvatelstva uvědomuje, že postavením domu bez návaznosti na jeho okolí není důvodem ke složení rukou do klína.

Thubnail

Ba naopak, začíná činnost, která svým způsobem nikdy nekončí, ale zato někdy přináší velikou radost a uspokojení. No a pokud svěří celkovou koncepci svých pozemků do rukou odborníků, pak se při této činnosti nemusí dočkat ani nemilých překvapení. Projekt se uplatní především při výběrovém řízení s dodavateli. Nejsou spory o množství zemních prací, skladby povrchů a pod. Dají se velmi dobře určit nebo připravit místa pro skupiny rostlin se specifickými požadavky na kyselost půdy, způsob zálivky, oslunění, vystavení větru a mnoho dalších faktorů. Moderní způsoby projektování dokonce umožňují vytvořit zákazníkovi poměrně věrné vizualizace jeho budoucí zahrady.

ThubnailThubnail

Velmi důležitou složkou projektu je také podrobná zpráva a tabulka obsahující všechny uplatněné rostliny s jejich latinskými názvy, způsobem ošetřování, nároky, obdobím kdy jsou v květu a mnoha dalšími informacemi. S takovou tabulkou se potom snáze nakupuje v zahradnictví. Na dalších třech výkresech jsou rozpracovány všechny potřebné informace pro provedení stavby. Nejdříve tedy souhrnné řešení zobrazující rozmístění jednotlivých komponent zahrady: Stromy, keře, záhony, skleníky, opěrné zídky, živé ploty, mrtvé ploty, skleníky, bazény, potůčky, jezírka, fontánky, sochy, zpevněné plochy, cesty a cestičky, zákoutí, griloviště, sportoviště, altány, zahradní domky, studny, skalky, žumpy, senkruvny, septiky atd., atd. Na dalším pak jejich přesné vytyčení v ploše a prostoru s plochami a množstvím materiálu. Na třetím technická zařízení, jako jsou čerpadla, osvětlení, zavlažovací systémy, dosahy hadic, vypouštěcí jímky na zimní období, rozvody vody a silnoproudu ke grilovištím a altánům a nočnímu osvětlení. Svahování a výpočet objemů přemísťované zeminy. Někdy i umístění stroje pro ohňostroje.

Thubnail

Zhrada amfiteátr

Prakticky žádnou zahradu není možné vyřešit bez stavebních zásahů. Mění se jen jejich intenzita využití. Zvlášť, jestli je pozemek nerovný.

Thubnail
Stránka vygenerována 13. 7. 2024 1:32:22 za 22 ms.