Projektová činnost

Prováděné činnosti

Heslo "Od podání ruky až po chlebíčky na kolaudaci", není jen prázdný slogan. S postupem času se klienti stále více přesvědčují, že komplexní spolupráce s architektem nejsou jen vyhozené peníze, ale právě naopak. Pečlivě provedený a odkonzultovaný projekt se několikanásobně zhodnotí na stavbě. Pokud je dokonalý, nemohou vzniknout žádné vícepráce. Znamená to však předem pečlivě promyslet všechny situace, které by při realizaci mohly nastat. Jedná se například o přesné určení materiálů a kde jsou k sehnání. Úzká spolupráce projektanta s investorem při výběru bižuterie domu. Nemohou potom nastat situace: "My to nemůžeme sehnat, musíme tam dát něco jiného (rozuměj dražšího)". 

Tedy od začátku:

1. Převzetí zakázky

2. Vypracování studie

3. Vypracování projektu pro územní rozhodnutí

4. Vypracování projektu pro stavební povolení

5. Prováděcí projekt včetně zdravotechniky, silnoproudu, vzduchotechniky, vytápění, statiky a požárníků. Rozpočet.

6. Spolupráce při výběru dodavatele. Harmonogram prací.

7. Stavební dozor.

8. Kolaudace.

Stránka vygenerována 13. 7. 2024 1:26:17 za 17 ms.