Zprávy a novinky

To už není informační šum. To je informační hluk!

27. září 2015

Když jsme zahodili televizi, zjistil jsem, že již nemusím přemýšlet nad tím co za ten den udělali jiní, ale co jsem udělal já sám.

Stránky jsou koncipovány v podstatě jako kronika. Nejnovější věci jsou vždy nahoře a jak se posunujete dolů, nahlížíte hlouběji do minulosti. Snažím se u každé sekce přidat i datum. Čísla vpředu neznamenají nic víc, než pořadí do stovky, aby se správně řadily v časové posloupnosti.

Myšlenky:

Architektura je zhmotnělá politika.

Architektura je výslednicí schopností společnosti.

Architektonické projektování je velice přesné předpovídání budoucnosti.

Architektura, jako organizace prostoru, je diktát pro ty, kteří jej budou využívat.

Umění je specifický výzkum, jehož výsledky se týkají především lidí.

 

Stránka vygenerována 23.9.2020 14:21:56 za 56 ms.